Fundraising

Zobacz co to jest Fundraising i jak może Ci pomóc w rozwoju Twojej organizacji

Co to jest Fundraising ?

Fundraising to proces pozyskiwania funduszy od osób indywidualnych, przedsiębiorstw, fundacji lub instytucji państwowych i samorządowych  poprzez proszenie ich o wsparcie za pośrednictwem fundraiserów. Fundraising można podzielić ze względu na metodę pozyskiwania środków.

Kampania direct mailing

(listy fundraisingowe)

Kampania polegająca na wysyłce do bazy darczyńców listów z prośbą o wsparcie. Listy te są uprzednio przygotowane i spersonalizowane.

Kampania e-mailingowa

(listy za pośrednictwem Internetu )

Kampania polegająca na wysyłce do bazy darczyńców spersonalizowanych e-mail . Kampania ta jest znacznie tańsza w przeprowadzeniu.

Kampania fundraisingu on-line

Kampania polegająca na prowadzeniu akcji pozyskiwania darowizn i darczyńców za pośrednictwem Internetu, w różnego rodzaju portalach, stronach www, lub tzw. mediach społecznościowych.

Kampania 1% podatku

(lub inny odpis podatkowy)

Kampania bazująca na nakłonieniu potencjalnych darczyńców dokonania odpisu podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Fundraiser zawód czy misja ?

Fundraiser to osoba nie tylko zajmująca się pozyskiwaniem dotacji w różnym celu (także niekomercyjnym) w różnorodnych branżach i sektorach, ale również ktoś kto pomaga w ich późniejszym prowadzeniu i ewaluacji. Jeśli fundraiser odmawia tego drugiego zadania nie jest prawdziwym fundraiserem, a w każdym razie nie działa zgodnie z kodeksem etycznym swojego zawodu. Współcześnie te standardy reguluje dokument uchwalony 16 października 2006 podczas IV Międzynarodowego Szczytu Fundraisingu w Noordwijkerhout (Holandia) przez przedstawicieli organizacji fundraisingowych z 24 państw.

 

 

Jak działa fundraiser ?

  • Poszukuje grantów i dotacji - zarówno lokalnych, jak i zagranicznych.
  • Pozyskuje darczyńców indywidualnych - zazwyczaj poprzez strony internetowe, organizację zbiórek pieniędzy, loterii, publicznych kwest, płatnych SMS-ów, sprzedaż cegiełek, specjalne przeznaczenie1% podatku czy zakładanie skarbonek
  • Współpracuje z biznesem – znajduje sponsorów, negocjuje umowy barterowe, pay-roll (automatyczne przekazanie darowizny na cele dobroczynne z pensji pracowników firmy), cause-related marketing (określony procent zysków ze sprzedaży danego produktu na cele charytatywne).
  • Proponuje jak rozszerzyć działalność gospodarczą, założyć odpłatną działalność pożytku publicznego, wykorzystać składki członkowskie i lokaty kapitału.
  • Organizuje kampanie fundraisingowe np. direct debit (nakłanianie potencjalnych darczyńców do regularnej wpłaty darowizny przez polecenia zapłaty).

Uwarunkowania prawne :

W Polsce przebieg działań fundraisingowych reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Ponadto w organizacjach pozarządowych zasady pozyskiwania i gromadzenia funduszy reguluje ich Statut. Wewnętrzne przepisy działalności fundraisera ustala Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu.