Nasze szkolenia

Prowadzimy kursy i szkolenia z zakresu edukacji, ekonomii społecznej i funduszy europejskich. W zależności od odbiorców oferta dobierana jest indywidualnie, na życzenie klienta. Prowadzę również szkolenia wyjazdowe w języku angielskim.

Edukacja

learn-dash-favicaon2
Systemy szkolnictwa w poszczególnych krajach europejskich

Szkolenie przeznaczone dla pracowników sektora szkolnictwa, wprowadzające w specyfikę polskiej edukacji na tle innych wyróżniających się krajów europejskich (m. in. Finlandia, Francja, Niemcy Szwecja).

Porusza zwłaszcza takie zagadnienia jak wiek rozpoczęcia nauki, długość obowiązku kształcenia, charakterystykę szkoły podstawowej i system oceniania. Uczestnicy mają możliwość poznania zalet i wad polskiej oświaty, a także możliwych perspektyw jej rozwoju w oparciu o doświadczenia innych krajów europejskich. Czas trwania: od 8 godzin.

Szkolenie 2
Edukacja antydyskryminacyjna jako niezbędnik nowoczesnej szkoły

Szkolenie pokazujące istotę tego typu edukacji w polskiej szkole, jak i luki powstałe po jej eliminacji. Uczestnicy kursu mają możliwość zapoznania się z rozporządzeniami w tym zakresie Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania i wytycznymi kuratoriów. Poznają również podstawy i umocowania prawne fundamentalnych pojęć (np. mobbing, stereotyp). Czas trwania: od 8 godzin.

szkolenie 7
Edukacja integracyjna, włączająca i dla wszystkich. Jaki model edukacji?

W związku z licznymi ostatnimi zmianami w zakresie edukacji włączającej i zaleceniami Unii Europejskiej w tym sektorze, uczestnicy kursu mogą dowiedzieć się o planowanych działaniach instytucji oświatowych w Polsce oraz perspektywach dalszego rozwoju. Poznają także sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w innych krajach europejskich. Czas trwania: od 8 godzin.

Ekonomia społeczna

szkolenia 3
Ekonomia pozytywnego wpływu w Polsce - możliwości i perspektywy

Rekomendowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu gałąź ekonomii społecznej, zdecydowanie bardziej popularna w Europie Zachodniej i na świecie, oferuje interesującą możliwość działania na rzecz społeczności lokalnych. Patrząc na działające z powodzeniem do dziś, także w Polsce, tego rodzaju przedsiębiorstwa można się zastanawiać, czy warto inwestować tu swój czas i zaangażowanie w tworzenie nie tylko zwykłej firmy. Czas trwania: do 8 godzin.

szkolenia 4
Przedsiębiorczość społeczna jako alternatywa dla tradycyjnych modeli przedsiębiorstw

Czy polscy przedsiębiorcy mają możliwość założenia dziś podmiotu ekonomii społecznej ? Jakie perspektywy oferuje w tym zakresie Unia Europejska ? Uczestnicy szkolenia mają okazję poznać zalety tej wciąż niedocenianej w Polsce gałęzi ekonomii. Czas trwania: do 8 godzin.

Szkolenia 2
Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej w nowej perspektywie europejskiej 2021-2027

Nowa perspektywa unijna - nowe możliwości w zakresie tworzenia nowych podmiotów. Dodatkowo PARP uruchomił program finansujący stworzenie aplikacji do większości programów unijnych. Niestety, część naborów została przesunięta nawet na przyszły rok. Jak radzić sobie z nową sytuacją ? Czas trwania: od 8 godzin.

Fundusze europejskie

szkolenia 5
Wprowadzenie do nowej perspektywy funduszy europejskich 2021-2027

Spóźnione z powodu pandemii wdrażanie nowej perspektywy unijnej rodzi szereg wątpliwości do kwalifikowalności projektów. Jak skutecznie omijać niedogodności powstałe na skutek zaistniałej sytuacji ? Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak poruszać się po nowych konkursach i jak skutecznie aplikować o fundusze. Czas trwania: od 8 godzin.

szkolenia 6
Kwalifikowalność wnioskodawców, projektów i kosztów w nowej perspektywie 2021-2027

Spóźnione z powodu pandemii wdrażanie nowej perspektywy unijnej rodzi szereg wątpliwości do kwalifikowalności projektów. Jak skutecznie omijać niedogodności powstałe na skutek zaistniałej sytuacji ? Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak poruszać się po nowych konkursach i jak skutecznie aplikować o fundusze. Czas trwania: od 8 godzin.

szkolenia 5
Fundusze europejskie czy lokalne ? Gdzie skuteczniej aplikować?

Uczestnicy szkolenia dowiadują się, gdzie efektywniej składać wnioski o dofinansowanie. Poznają różnego rodzaju fundusze i ich specyfikę. W zależności od rodzaju podmiotu, czasem lepiej pozyskać mniejszy grant, ale łatwiejszy w rozliczaniu i ewaluacji. Czas trwania: od 8 godzin.

Szkolenia z fundraisingu

Jak stworzyć skuteczny zespół fundraisingowy ?

Uczestnicy szkolenia poznają zasady współpracy w grupie, którą tworzy się zwłaszcza na potrzeby kampanii fundraisingowych. Poznają także specyfikę ich tworzenia, niebezpieczeństwa jakie mogą się pojawić podczas organizacji oraz dowiadują się, jak im zapobiec. Czas trwania: do 8 godzin.

Kodeks etyczny fundraisera

Szkolenie kładące nacisk na aspekty prawne zawodu fundraisera, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Uczestnicy poznają także zasady zawierania umów fundraisingowych oraz późniejszego prowadzenia dotacji i jej ewaluacji. Czas trwania: od 8 godzin.

Szkolenie czy praktyka zawodowa? Co decyduje o skuteczności fundraisera?

Praktyczne aspekty zawodu fundraisera . Czas szkolenia do 8 godzin.

Zobacz co mówią nasi uczniowie.

Polecam Małgosię Rogulską jako aktywistę i trenera. Ma bogate i różnorodne doświadczenie zarówno w organizacji, jak i prowadzeniu szkoleń.

testimonial4-free-img.jpg
Rafał

Wrocław

Pani Małgorzata Wasiukiewicz jest osobą dynamiczną, odpowiedzialną i pełną inicjatywy. Posiada duże zdolności do kontaktów międzyludzkich, a także doskonale integruje się z prowadzoną grupą. Polecam ją z przyjemnością jako świetnego trenera i człowieka o dużej kulturze osobistej.

testimonial1-free-img.jpg
Marta

Warszawa

J’ai le plaisir d’avoir Mademoiselle Malgorzata Wasiukiewicz depuis plus d’une année comme collaboratrice au sein de notre société de production. Elle s’occupe du dévellopement et du suivi des projets. Elle recherche aussi les fonds européens pour nos coproductions. Je peux garantir ses qualités humaines et professionnelles qui lui permettent de s’intégrer facilement dans une équipe. Elle est ponctuelle, soigneuse dans son travail et possède un sens de l’organisation ainsi qu’un sens bien développé des contacts humains. Je vous la recommande vivement.

testimonial3-free-img.jpg
Matthieu

Toulouse France

Małgosia Rogulski is a person with great vision, extraordinary competence to lead crews of any size and mastery of her occupation. In addition, she has a high degree of sensitivity to lead the team. Personally speaking, I hope to work again with her.

testimonial2-free-img.jpg
Jack

 London, UK